Velkommen til

Glede

Fellesskap

Helse

#skigledehelelivet

Bli Medlem

Treningsgrupper

Arrangementer

Skihytta

Skianlegg

Kontakt oss

Trivsel i løypene

Politiattest

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Moss Skiklubb blir ordningen håndtert på følgende måte

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjelder også de som er 15 -18 år. Disse skal ha signert søknad av foresatte.

Bestilling av politiattest gjøres i samråd med de ansvarlige personene i klubben.

 

Ansvalig person i klubben

Henning Dalbye
e-post: dalbye@online.no
telefon: 97 75 69 76

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting av politiattest

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. (navn på styreoppnevnt idrettslaget) sender søknaden til politiet. Her finner du: søknadsskjema. Er du over 18 år så kan søknaden også bestilles elektonisk på nettet: elektronisk søknad
  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til (navn på styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i idrettslaget).

Moss Skiklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.