Velkommen til

Glede

Fellesskap

Helse

#skigledehelelivet

Bli Medlem

Treningsgrupper

Arrangementer

Skihytta

Skianlegg

Kontakt oss

Trivsel i løypene

Mossemarka rundt

Til generalforsamlingen til Moss skiklubb på Skihytta 11. april 1970 ble det levert et forslag om å organisere et fast, årlig turrenn i Mossemarka. Generalforsamlingen vedtok at styret skulle arbeide videre med saken. I løpet av høsten samme år ble den aller første renndatoen for Mossemarka rundt fastsatt: 7. februar 1971. Men det ble ikke nok snø til et slikt arrangement dette året. Heller ikke i årene som fulgte. Først i 1977 var det gode nok snøforhold i Mossemarka til at turrennet kunne gå av stabelen. Starten foregikk fra jordet nord for Nøkkeland. Så fulgte ytterligere tre år med gode snøforhold i 1978, 1979 og 1980. Videre ble Mossemarka rundt arrangert i 1982, 1984, 1985, 1986 og 1987. Deretter ble det et opphold frem til 1994.

I navnet Mossemarka rundt ligger et ønske om et renn som skulle strekke seg gjennnom store deler av marka vår. Det var Moss Avis’ tidligere redaktør Fredrik Th. Bolin som i sin tid kom opp med navnet Mossemarka – men det var lenge før skirennet.

I 1977 – da det første rennet ble gjennomført – gikk løypa fra Nøkkelandjordet ved Kambo, opp Muskedalsbakkene, over Slettemosan til Vinterveien og så nordover til Kjerringbakk og derfra ned til Gashus, Lødeng og Grav og videre til Grefsrød. De første årene gikk løypa derfra videre over Ishavet, men da dette myrområdet ble vernet som naturreservat, ble løypa flyttet til Kongeveien fra Såner og mot Ødemørk. Herfra gikk løypa rundt Svartdalsås til Østjordet og Kjerringbakk og tilbake til Kambo skole. Senere ble start flyttet til Noreødegården.

De seneste årene har start og mål vært på Skihytta. Løypa har gått Vinterveien til Østjordet og Ødemørk, derfra rundt Svartdalsås tilbake til Østjordet og så samme trasé inn til mål. Trimklassen har da gått en runde, mens de aktive har gått to.

Totalt antall starter i Mossemarka rundt har passert 5000, og nærmere 2500 har gjennomført minst ett Mossemarka rundt. Toppårene var 1979-1981 med ca 700 deltakere.

Mossemarka rundt er blitt planlagt og løypen ryddet hvert år i de 32 årene som er gått siden rennet ble foreslått i 1970. Men hele 19-20 ganger er rennet blitt avlyst. Søndag 5. februar 2006 forsøker Moss skiklubb seg igjen på å arrangere Mossemarka rundt! Da er det forhåpentligvis kommet nok snø til at vi skal klare å arrangere årets Mossemarka rundt. Så vi må ta snøforbehold. Og vi håper selvfølgelig i størst mulig grad å kunne følge den «orginale» løypa, men hvordan traséen blir er nødvendigvis avhengig av snømengden.

Ønsker du å lese mer om historien til Moss Skiklubb, Skihytta og skiidretten i Moss, er boken «Skigleder i løyper og bakker» til salgs på Skihytta.