Velkommen til

Glede

Fellesskap

Helse

#skigledehelelivet

Bli Medlem

Treningsgrupper

Arrangementer

Skihytta

Skianlegg

Kontakt oss

Trivsel i løypene

Historie Moss skiklubb

Moss Skiklubb

Starten:

Tidlig på vinteren 1927, litt før jul, ble det sendt ut innbydelse til dannelse av en skiklubb i Mossedistriktet. Det ble lagt ut tegningslister og det ble annonsert om dette i byens aviser. Tidspunktet var ikke tilfeldig: Vinteren før var det blitt opparbeidet og bygget stillas for en hoppbakke ved Elverhøy.

I kretsen av ildsjeler bak dette tiltaket var det noen som så behovet for å ha en klubb i ryggen. De som i første rekke ivret for dannelsen av en skiklubb var Ivar H. Johansen og Asbjørn Bjerketvedt. De har da også senere fått æren av å kalles klubbens fedre. Interessen for skisport var stor i Moss på den tid, og da 41 interesserte hadde skrevet seg på listen fant initiativtagerne ut at de hadde grunnlag for å innkalle til konstituerende generalforsamling.

Den ble holdt 11. januar 1928 i et klasserom på Moss Folkeskole (Skarmyra skole), der 28 personer hadde møtt fram. Stener S. Sørlie ledet møtet og redgjorde for hvordan de hadde tenkt seg klubben organisert. Navnet Moss Skiklubb var benyttet allerede i innbydelsen, og uten særlige innvendinger ble dette navnet enstemming vedtatt. Generalforsamlingen overlot til det første valgte styret å utarbeide den nye klubbens lover og å sørge for at klubben ble behørig registrert i krets og forbund.

Den første store oppgaven til skiklubben ble bygging av Mossebakken. Den stod ferdig i 1928 og ble straks det naturlige sentrum for hoppsporten og skiidretten i Moss. Bakken ble senere bygget om flere ganger. Hopprennene der fra 1930-årene og fram til 1960-årene samlet et stort publikum.

Av EMT (hentet fra MSK’s jubileumsbok)

Boken Skigleder i løyper og bakker. Moss Skiklubb gjennom 75 år – og andre glimt fra byens skihistorie ble utgitt i 2003. Boken forteller historien om Moss Skiklubb. Historien er her gjengitt i diverse dokumenter (kommer flere etterhvert…).

Bokkomite’ for Skigleder i løyper og bakker. Moss Skiklubb gjennom 75 år – og andre glimt fra byens skihistorie bestod av: Per Edfeldt, Fredrik Th. Bolin, Tor E. Fledsberg, Olaf Kant og Hans Th. Mollatt. Boken, som er rik på bilder, er til salgs og kan kjøpes på Skihytta (kr. 100,-)