Velkommen til

Glede

Fellesskap

Helse

#skigledehelelivet

Bli Medlem

Treningsgrupper

Arrangementer

Skihytta

Skianlegg

Kontakt oss

Trivsel i løypene

Æresmedlemer

Kriterie

Til æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort klubben fremragende tjenester: De foreslås av styret og utnevnes med generalforsamlingens samtykke.

Bilder

Bilder av æresmedlemmer i Moss Skiklubb henger på «Æresveggen» på Skihytta. I boken Skigleder i løyper og bakker er det en presantasjon av æresmedlemmene i Moss Skiklubb fram til 2003.Her vil jeg skrive litt mer tekst

 

Klubbens æresmedlemmer

Konsul H.B. Peterson – klubbens første æresmedlem – utnevnt i 1936.

Ivar H. Johansen – utnevnt i forbindelse med skiklubbens 20-års jubileum i 1948.

Asbjørn Oset – utnevnt ved 25-års jubileet i 1953.

Josef O. Jensen – utnevt ved 40-års jubileet i 1968.

Ragnar W. Argel – også utnevnt ved 40-års jubileet i 1968.

Knut Jacobsen – utnevnt til æresmedlem i 1987.

Arnfinn Th. Linge – utnevnt som æresmedlem i 1987.

Knut Lindman – utnevnt som æresmedlem i 1991.

Knut Lyby – utnevnt som æresmedlem i 1991.

Ingar Argel – utnevnt som æresmedlem i 1993.

Nils Jul Andersen – utnevnt som æresmedlem i 1994.

Arne Sorknes – utnevnt som æresmedlem i 1996.

Fredrik Th. Bolin – utnevnt som æresmedlem i 2005.

Josef Vallner – utnevnt som æresmedlem i 2007.

Olaf Kant og Inge Asheim – utnevnt som æresmedlemmer i 2008.

Siri Olsvik – utvenvt som æresmedlem i 2010.

Trygve Tveit – utnevnt som æresmedlem i 2011.

Tor Erling Fledsberg – utnevnt som æresmedlem i 2013.

Bjørn Norsted – utnevnt som æresmedlem i 2013.

Per Anders Flesjø – utnevnt som æresmedlem i 2018.

I tillegg ble Johan Hoel – utnevnt som æresmedlem i 1936 og Olaf Maageng – utnevnt i 1939. På grunn av holdningen disse inntok under den 2. verdenskrig opphørte deres æresmedlemskap etter frigjøringen i 1945 (bestemt av skiklubbens medlemmer).